Иновации в действие – мобилност

Spread the love

Национална програма Иновации в действие на МОН дава възможност за обмен на идеи и иновативни училищни практики чрез посещение на място на учители и ученици от иновативни училища-партньори от цялата страна.

Основната цел на програмата е да се повиши качеството на образователния процес чрез увеличаване на интерактивността и активното участие на учениците посредством иновативни педагогически методи, както и чрез засилване употребата на дигитални средства и информационни технологии в обучението, повишаване на мотивацията и интереса на учениците към ученето, подобряване на академичните резултати, повишаване на творческата активност на учениците и педагозите.

В периода 9-11 юни екипът на ПГРЕ „Г. С. Раковски“ гр. Бургас, работещ по проекта на МОН и чиято иновация е „Създаване на интерактивни учебни ресурси за асинхронно дистанционно обучение“, заедно с две ученички от 11 А клас, посети IV ЕГ „Фредерик Жулио Кюри“ гр. Варна за обмяна на добри практики. Гости бяха и екип от учители и ученици от Средно училище за европейски езици „Свети Константин-Кирил Философ“ от град Русе, на които им предстои да кандидатстват за Иновативно училище към МОН.

Иновативният екип на варненската гимназия представиха бинарни уроци по френски език, география и химия, по география и испански език, по химия и ФВС, както и по химия и физика. По време на посещението, гости бяха и представители на Френския културен институт заедно с г-жа Ива Дикова, Аташе по сътрудничество. Най-голям интерес предизвика бинарният урок по френски език, география и химия. Урокът представляваше кандидатстване за етикет за защитено наименование на произход  на продукти, избрани, проучени и представени от няколко екипа от ученици. По време на представянето на своя продукт, всеки екип презентираше на френски език, доказваха с химични опити свойствата и характеристиките на продукта си и умело съчетаха географските си познания, защитавайки произхода на продукта си.

Последният ден от посещението бе посветен на екипни дейности между учителите и учениците на трите училища за обсъждане на бъдещата съвместна дейност, както и за представяне на съвместен продукт от мобилността с цел популяризиране на добрите иновативни практики.

Предстои нова мобилност за споделяне на опита като този път  IV ЕГ „Фредерик Жулио Кюри“ гр. Варна ще гостува на ПГРЕ „Г. С. Раковски“ гр. Бургас в периода 23-25 юни. Тогава колегите от Варна ще се запознаят с иновацията на ПГРЕ „Г. С. Раковски“, гр. Бургас, а именно „Създаване на интерактивни учебни ресурси за асинхронно дистанционно обучение“.

 

Екипът по иновация към ПГРЕ „Г. С. Раковски“