DELF

Spread the love

index index

ПГРЕ Г. С. Раковски – Бургас Признат изпитен център за френски дипломи DELF

ИЗПИТНА  СЕСИЯ  ФЕВРУАРИ 2022

ГРАФИК  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПИСМЕНИТЕ ИЗПИТИ:

DELF scolaire за ученици А1: петък 18/02/2022 г. (продължителност 1:20 ч.)

DELF scolaire за ученици А2: петък 18/02/2022 г. (продължителност 1:40 ч.)

DELF scolaire за ученици B1: събота 19/02/2022 г. (продължителност 1:45 ч.)

DELF scolaire за ученици В2: събота 19/02/2022 г. (продължителност 2:30 ч.)

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УСТНИТЕ  ИЗПИТИ:

Устните изпити ще се проведат по определен график, който ще бъде изготвен след приключване на записванията и предоставен на кандидатите чрез изпращане на посочения от тях имейл адрес.

Изпитите DELF scolaire – февруарска сесия 2022 – ще се проведат в сградата на ПГРЕ “Г.С.Раковски”- гр.Бургас.

ЗАПИСВАНЕ От 10 януари до 6 февруари 2022 г.

ТАКСА за участие в изпитите:

DELF scolaire за ученици А1 : Цена 90 лв.
DELF scolaire за ученици А2 : Цена 90 лв.
DELF scolaire за ученици B1 : Цена 90 лв.
DELF scolaire за ученици В2 : Цена 90 лв.

НЕОБХОДИМИ  ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

 1. Попълнен формуляр за записване  (fiche dinscription)
  Внимание: Изписването на имената на латиница трябва да отговаря на това в личната карта!
 1. Снимка или сканирано копие на лична карта (препоръчително, за сверяване на данните).
 2. Платена такса при домакина, в канцеларията на гимназията.

Документи можете да подадете в канцеларията на ПГРЕ „Г.С.Раковски“ или на е-mail: petkova@gre-rakovski.com .

За въпроси и допълнителна информация: Стилиана Петкова – 0886 291025

 

ВАЖНО!!! Изпитите в  ПГРЕ “Г.С.Раковски”- Бургас, се извършват при спазване на всички противоепидемични мерки, предприети спрямо, актуалната към съответния момент, обстановка.

Какво представляват изпитите DELF?

Това е Диплома за владеене на френски език, която се издава от Френското Министерство на образованието, която няма давност и е валидна навсякъде по света. Изискванията за различните нива на владеене на езика са съобразени с Общата Европейска рамка. Учениците, които искат да продължат обучението си във Франция и франкофонските факултети в България трябва да притежават DELF В2.

Необходимите знания и умения за съответното ниво:

 • DELF А2
  Ученикът може да чете и разбира кратки текстове върху ежедневни теми. Използва елементарни структури, изрази, за да предаде ограничена информация от ежедневния живот. Използва правилно елементарни изрази, комуникацията в кратки разговори е разбираема, но са налице паузи, търсене на думи, грешки. Може да отговори на елементарни въпроси, да следва разговора, но не и да го поддържа. Използва прости свързващи думи.
 • DELF В1
  Ученикът може да чете и разбира текстове свързани с интересите му. Може да разбере и опише събития, чувства и да поддържа редовна кореспонденция. Притежава доста широка гама от изрази и думи, за да опише предвидими ситуации, за да изрази прецизно мнение относно някакъв проблем и теми като семейство, свободно време, интереси, пътуване, актуални теми, както и абстрактни теми, например в областта на културата. Използва точно структури и разговорни изрази, общува доста свободно, въпреки че търси думите си най-вече в по-дълги разговори. В състояние е да започне, поддържа и завърши разговор по познати теми, към които проявява интерес. Може да открие основните моменти в статия, аргументите в текст, да разбере голяма част от телевизионните програми – кратки интервюта, новини – когато се говори ясно.
 • DELF В2
  Ученикът може да чете и разбира различни доста сложни текстове – специализирани статии, статии върху актуални теми – и да открива подходящата информация. Притежава доста обширен речник, за да опише ясно ситуация, за да изрази мнението си и да се аргументира свободно, без да търси думите си. Владее на доста високо ниво граматиката, не прави грешки водещи до недоразумения и е в състояние да ги корегира. Може да поддържа разговора като използва ограничен брой свързващи думи, за да се осъществи логическа последователност. Може да разбере оживен разговор между французи. Може да разбере документални филми, интервюта, магазинни предавания, филми на стандартен език.

ПОЖЕЛАВАМЕ УСПЕХ НА ВСИЧКИ КАНДИДАТИ!