Pearson English International Certificate General

Spread the love

 

 

 

Международно признати изпити съобразени с Eвропейската езикова рамкa

Pearson English International Certificate General

Pearson English International Certificate Young Learners

От 2009 година ПГРЕ „Раковски”, гр. Бургас е център за регистрация и провеждане на едни от най-престижните изпити за сертификати за различни нива на владеене на английски език, Pearson Tests of English General и Pearson Tests of English for Young Learners, вече известни като Pearson English International Certificate General и Pearson English International Certificate Young Learners.

Pearson е водещата световна компания в сферата на образованието. Тя обединява повече от 100 образователни и издателски имена, като Longman, The Financial Times, Penguin, Prentice Hall, Allyn & Bacon,  Addison – Wesley, Edexcel и др. Edexcel е сред водещите организации за провеждане на изпити и оценяване във Великобритания.

Bulgarian Examination Board e част от голямото образователно семейство на Pearson.  В сътрудничество  с Pearson Language Tests и Edexcel представят акредитирани изпити за изучаващите английски като чужд език: Pearson English International Certificate General и Pearson English International Certificate Young Learners, които са признати от много институции и университети, както в България, така и в цял свят.

Какво представлява Pearson English International Certificate General?

Темите в различните изпитни нива са взаимствани от заложените във всички съвременни учебници по английски език. Ето защо преподавателите имат свободата да използват разнообразни материали и подходи за подготовка на учениците.

Всяко ниво оценява четирите езикови умения – четене, писане слушане и говорене. Писменият изпит се състои от 9 задачи, свързани с общи теми. Отделно се провежда устен изпит, който проверява комуникативните възможности на кандидата.

Изпитът се предлага в 6 нива, напълно съответстващи на Европейската езикова рамка.

Pearson English International Certificate General представляват тематични, базирани на сценарии изпити, създадени да осигурят на кандидатите свободата да се изразяват, да показват на какво са способни и колко добре се справят с английския език.

Акцентът на изпитите е върху познати, реални ситуации от ежедневието. Pearson English International Certificate General са по-скоро базирани на сценарии от реалния живот, отколкото на граматични упражнения.

Времетраене – в зависимост от различните нива варира от 1 до 3 часа.

Подробна информация за различните нива и регистрация за изпитите можете да намерите тук