Pearson Test of English

Международно признати изпити съобразени с Европейската езикова рамка

PEARSON TESTS OF ENGLISH

 От 2009 година ПГРЕ „Раковски”, гр. Бургас е център за регистрация и провеждане на едни от най-престижните изпити за сертификати за различни нива на владеене на английски език, Pearson Tests of English General и Pearson Tests of English for Young Learners.

Pearson е водещата световна компания в сферата на образованието. Тя обединява повече от 100 образователни и издателски имена, като Longman, The Financial Times, Penguin, Prentice Hall, Allyn & Bacon,  Addison – Wesley, Edexcel и др. Edexcel е сред водещите организации за провеждане на изпити и оценяване във Великобритания.

Bulgarian Examination Board e част от голямото образователно семейство на Pearson.  В сътрудничество  с Pearson Language Tests и Edexcel представят акредитирани изпити за изучаващите английски като чужд език: PTE General  и  PTE Young Learners, които са признати от много институции и университети, както в България, така и в цял свят.

Какво представлява  Pearson Test of English General?

Темите в различните изпитни нива са взаимствани от заложените във всички съвременни учебници по английски език. Ето защо преподавателите имат свободата да използват разнообразни материали и подходи за подготовка на учениците.

Всяко ниво оценява четирите езикови умения– четене, писане слушане и говорене. Писменият изпит се състои от 9 задачи, свързани с общи теми. Отделно се провежда устен изпит, който проверява комуникативните възможности на кандидата.

Изпитът се предлага в 6 нива, напълно съответстващи на Европейската езикова рамка.

PTE General представляват тематични, базирани на сценарии изпити, създадени да осигурят на кандидатите свободата да се изразяват, да показват на какво са способни и колко добре се справят с английския език.

Акцентът на изпитите е върху познати, реални ситуации от ежедневието. PTE General са по-скоро базирани на сценарии от реалния живот, отколкото на граматични упражнения.

Времетраене – в зависимост от различните нива варира от 1 до 3 часа.

Подробна информация за различните нива и регистрация за изпитите можете да намерите тук