DELE

Spread the love

Съкращението DELE означава “диплома по испански като чужд език”. Тази диплома е официален документ и е валидна в цял свят, удостоверяваща владеенето на испански език. Издава ги Министерството на образованиетo на Испания. В България изпитите за придобиване на DELE се организират от Институт Сервантес-София.

Дипломите са признати на международно ниво от частни, търговски фирми, търговски палати, частни и държавни учебни заведения. В Испания са признати за прием в университети, езикови учебни заведения и работни места в държавната администрация. В много случаи не е достатъчно просто да знаеш или да имаш познания по един език, необходимо е и да можеш да удостовериш знанията си с официален документ. Дипломите са с неограничена валидност: за цял живот.

Имат все по-голямо търсене в университетите в световен мащаб.

Те са едно от изискванията за кандидатстване за стипендии, за получаване на награди или субсидии от важни институции за обучение, като Еразъм, агенции за международно сътрудничество и различни фондации, както и при кандидатстване за испанско гражданство.

Улесняват издаването на учебни визи за Испания, тъй като удостоверяват нивото на езикова компетентност. 

В Испания:

Кандидатите, явяващи се на конкурси за работа в Държавна администрация и останалите административни структури, ръководните органи и други структури на Националния осигурителен институт и администрацията на различните подразделения на Националната здравна система, притежаващите диплома DELE за ниво B2 или C2, се освобождават от полагането на изпит за владеене на испански език, тъй като той съответства на нивата на дипломите DELE. Кандидатите, получили диплома за ниво C2, които продължават обучението си в испанската образователна система, с приравняване на изучавания материал в друга държава, се освобождават от полагането на изискуемите изпити за владеене на испански език.

Улесняват приема за курсове по испански като чужд език в официалните езикови школи.

Считат се за напълно достатъчно удостоверение за владеене на испански при всяка професионална или учебна дейност, за която се изисква определено езиково ниво.

A2/B1 ESCOLAR

Предназначен за ученици на възраст между 11 и 17 години. Според броят точки, които имат на изпита, кандидатите ще получат Сертификат ниво А2 или В1.

СРОКОВЕ И ЦЕНИ ЗА 2023 Г.

Сесия Писмен изпит Край на записванията Нива
Май петък, 12 май 2023

събота, 13 май 2023

15 март 2023 A1 y A2/B1 para escolares

A1,A2, B1, B2, C1, С2

Ноември петък, 17 ноември 2023

събота, 18 ноември 2023

11 октомври 2023 A1 y A2/B1 para escolares

A1, A2, B1, B2, C1, C2

*Учениците от гимназията за изпитна сесия май 2023 ползват 50% намаление от цената на нива А2/В1 escolar, B2 и С1 и за тях срокът за записване е до 9 март 2023.

DIPLOMA A1: 115 лв.

DIPLOMA A2: 120 лв.

DIPLOMA A2/B1 ESCOLAR: 140 лв.

DIPLOMA В1 (inicial): 140 лв.

DIPLOMA В2 (intermedio): 195 лв.

DIPLOMA C1: 205 лв.

DIPLOMA С2 (superior): 230 лв.

Записване:

  • с предварителна уговорка по телефона с г-жа Росица Пенчева – 0878 938 009 или на имейл pencheva@gre-rakovski.com. Приемат се плащания само в брой в работното време на администрацията на ПГРЕ „Г.С.Раковски“.
  • необходими документи: сканиран официален личен документ (лична карта или международен паспорт), с който кандидатът ще се яви на изпита и предварително попълнен формуляр за записване, изпратени на имейл pencheva@gre–rakovski.com        
  • Линкът за формуляра:

formulario_inscripcion_dele_2023.pdf (cervantes.es)

За да видите изпитните варианте на всяко ниво, моля кликнете върху съответната буква:

Диплома A1

Диплома A2

Диплома B1

Диплома B2

Диплома С1

Диплома C2