DELF – JUIN 2021

Spread the love

Сесията ще се проведе при следната организация :

JUNIORSÉCRIT

Ниво Писмен изпит   Такса
A1 25/06/2021 120 лева
A2 25/06/2021 120 лева
B1 25/06/2021 170 лева
B2 25/06/2021 170 лева

 

TOUS  PUBLICS  – ÉCRIT

Ниво Писмен изпит   Такса
A1 30/06/2021 160 лева
A2 30/06/2021 160 лева
B1 30/06/2021 240 лева
B2 29/06/2021 240 лева

 

Записвания с лична карта в Алианс франсез и френски център на ПГРЕ „Г. С. Раковски“ до 15.06.2021.

Устният изпит за ниво JUNIORS ще се проведе на 23 и 24.06.2021.

Кандидатите ще бъдат информирани лично за точния график.