Иновация в действие – бинарен урок география/химия

Spread the love

Модул 1: „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“

Учстват екипи от:

  • Профилирана гимназия за романски езици „Георги Стойков Раковски“
  • ІV Езикова гимназия „Фредерик Жолио – Кюри“
  • Средно училище за европейски езици „Свети Константин-Кирил Философ“

Класът е разделен на групи, които имат за цел да убедят представители на европейската комисия, че продукта, който представят трябва непременно да получи знак за европейско качество.

Представяне на урока:

Италианска паста:

Гръцки зехтин:

Канадски сироп от агаве:

Чешка бира: