135 години гимназия “Г. С. Раковски” гр. Бургас

Spread the love

Защо си заслужава да учим в нашето училище? 

 

Попитахме децата защо си струва да учат тук
Бъдете откровени,
Творете със сърце
А може ли да хейтим, отвърна някой
Как мислите, такъв ли е въпросът?
Други просто не отговориха
Но има и такива, които не мълчаха
И вижте отговорите им ТУК
За тях си струва учители да бъдем точно тук.
Ще помним тях!

Учителите по английски език – за и съвместно с учениците от 10,11 и 12 клас (ТУК)

       

Why is our school worth studying at?

We asked our kids,
“What makes our school
worth studying at?”
We said,
“Be honest and creative,
write something from the heart!”
Some asked if they could hate it
“What do you think?” we said.
Quite simply, others had nothing much to say.
Yet, some responded and HERE’s what they sent.
They are the ones that make our school
worth teaching at.
The ones we won’t forget!

The English teachers for and with the students from year 10, 11 & 12 (HERE)