Търсачи на истини в страната на литературата 

Spread the love

Търсачи на истини в страната на литературата 

/Творческо четене и писане на английски език

 

В търсене на свой стил подобно на детективи преминаваме през множество препятствия, пресяваме улики, търсим логическо обяснение на заобикалящите ни събития, за да свържем частите в пъзела на съзнанието си. Къде намираме отговори на пулсиращите въпроси за смисъла на мимолетния ни престой тук?

Понякога са във внезапен стих – в имитацията откриваме и своя ритъм. (ТУК)

Друг път е в детска приказка – мигновен съкровен спомен, в който намираме гласа си. (ТУК)

А често е в прочетен роман – разплитаме съдбите на героите в измисления свят на разказвачите, който така болезнено напомня за нашия. (ТУК)

За да можем и ние да изпратим послание през времето с фантастичните си истории с малко магически привкус (ТУК), с нашите малки рецепти за справяне с житейските ситуации – убежища за съкровени и вкусни тайни, които да споделим с вас. (ТУК и ТУК)

Не твърдим, че сме намерили отговори на всички важни въпроси. Но май е по-важно да продължаваме да ги търсим и питаме – да четем, пишем, разказваме и творим на всички познати езици, за да бъде чут и нашият глас.

Каним ви на представянето на литературните ни проекти  и капсули на времето в периода от 24 април до 9 май 2023 в стая 103, с което се разделяме с ученическите години.

Нина Патерсън и 12д – на финала на средношколския им живот

     

 

 

Looking for identity in the land of literature

/Read a novel, write a poem, tell a story in English/

 

Just like detectives in search of our own style we overcome multiple obstacles, search for clues and a logical explanation of the world around us, so we can put together all the pieces in the jigsaw of our minds. Where do we find answers to the throbbing questions about the meaning of our fleeting moments here?

Sometimes it is a sudden verse – in poem imitation we find our own rhythm. (HERE)

Or in a childhood folktale – a precious instant memory, in which our voice grows stronger. (HERE)

And often in a novel – untangling the fates of characters in the narrator’s’ imaginary world, so painfully reminiscent of our own. (HERE)

So that we, too, can send a message through time with our fantasy stories flavored with a bit of magic. (HERE), or with our small recipes of how to cope with life –  a time haven for  our sacred delicious secrets, meant to share with you. (HERE и HERE)

We can hardly claim to have found answers to all pressing questions. But it seems more important to keep searching and asking – to keep reading, telling and writing stories and creating in all languages known to us, so our voices can be heard.

We kindly ask you to attend the presentation of our British and American literature and our Time Capsule projects, which will be held between 24 April and 9 May 2023 in room 103 and will be one of our ways of saying goodbye to our school years.

 

Nina Patterson with the students from 12d, on the verge of their graduation