3 teams, 2 languages, 1 winner

Spread the love

На 14.02 се проведе интерактивно състезание на френски и английски език в 11 а,б,в класове. Въпросите бяха свързание с културата на Франция и Великобритания.

           

Кой ще победи The Alligators, The Vultures или les Bouledogues?