Състезание по творческо писане на английски език

Spread the love

Състезанието по творческо писане на английски език ще се състои в сряда, 22 ноември 2023, в стая 202 от 15:00 до 16:30 часа. Регистрираните участници от 9, 10, 11 и 12 клас трябва да се носят документ за самоличност и ще бъдат освободени от съответните часове. Списък на явилите се ученици ще бъде предоставен на класните ръководители след провеждане на състезанието.

Желаем успех на всички участници!

 

От ръководството и МО по АЕ