International Space Apps Challenge

Spread the love

Международно състезание на НАСА -International Space Apps Challenge по проект BG05M2OP001-2.016-0030-С01 „Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИKС-ИП)“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, процедура BG05M2OP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“, Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“.

Най-големият хакатон NASA SpaceApps Challenge проведен на 7 и 8 октомври 2023 https://www.spaceappschallenge.org/2023/locations/burgas/
Първо място: отбор Oceanary 🪸 ПГРЕ „Г. С. Раковски“ – Бургас 10 г клас (Предприемачество с испански език) Niya Obretenova, Niya Slavova, Aleksandra Koleolova, Валерия Праматарова, София Сажко
Специална награда Best impact: отбор на деветите класове Green Craft’smen ПГРЕ,,Г.С. Раковски,,
(Предприемачество с испански език и предприемачество с френски език)
Владимир Стоев, Василена Гюлеметова, Петър Георгиев, Константина Атанасова, Никола Захариев 🍀