Вместо цвете нека подарим надежда

Spread the love

Уважаеми родители и ученици,
Ученическият съвет с подкрепата на училищното ръководство и педагогическия колектив ви призовава в празничния ден за началото на новата учебна година да проявим съпричастност към пострадалите от наводненията в община Царево, като вместо цвете да дарите някаква сума в обозначената кутия на входа на гимназията. Събраните средства ще бъдат разходвани напълно прозрачно за нуждите на конкретни нуждаещи се и ще бъдат отчетени публично в сайта на училището.