Общо събрание за ПГРЕ „Г.С.Раковски”

Spread the love

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 25.01.2023 г. (сряда) от 13:00 ч.
ще се проведе Общо събрание за ПГРЕ „Г.С.Раковски”.
Дневен ред: Отчет за четвърто тримесечие на 2022 г.

От ръководството