Среща по проект ЕОS Еmpatic & Open School

Spread the love
В ПГРЕ „Г. С. Раковски“ се проведе среща между директори, учители, ученици и родители на която се представиха иновативни и традиционни методи за задържане на учениците в училище. Срещата беше много интересна. Участниците изразиха своето убеждение, че споделянето на опит и опознаването на добри практики трябва да продължи, защото най-важно в нашата работа е засилване на доверието в училището, позитивното отношение към учебния процес, връзката между всички заинтересувани от него – ученици, учители, родители и институции.
Специални благодарности на г-жа Златина Меранзова и г-н Ивайло Минчев за професионалните презентации, които представиха участие им в обучителни посещения по проект Erasmus Eos .
Работата по проект ЕОS Еmpatic & Open School, съвместните дейности между 22 училища от 6 европейски страни ни дават увереност, че емпатията е правилният път към задържането на учениците в училище и тяхното добро развитие и самочувствие.