На вниманието на всички ученици и учители

Spread the love

Уважаеми ученици, родители и колеги,

От утре  –  07.12.2021 г.  /вторник/  в ПГРЕ „Г.С.Раковски“ се възстановява присъственият учебен процес за всички ученици от VIII до XII клас, за които  има заявено съгласие за тестване или валиден сертификат за преболедуване, ваксиниране, наличие на антитела. Това са всички паралелки, с изключение на  XII в клас, които остават само за един ден на дистанционно обучение.

Тестването на учениците с неинвазивни щадящи тестове ще се извърши в училище индивидуално от всеки ученик в присъствието на учител или друго лице в първия учебен час. Всички ученици,  които подлежат на тестване  да се явят не по-късно от  7,30 ч.    без да се употребили храна, вода, напитки и цигари.

Учениците с валиден сертификат да дойдат в училище не по-късно от 8,20 ч. за начало на учебните часове.        

Разпределението по класни стаи е както в началото на учебната година.

Всички ученици, които не са изявили съгласие  да бъдат тествани или не притежават т.нар. зелен сертификат ще се обучават в електронна среда от разстояние на платформата в  Google  или  Moodle, като за целта не е нужно да подават заявление за ОРЕС.

Всички учители, които имат първи час за деня да бъдат в сградата на училището в 7,15 ч. в актовата зала. Ще бъде извършен инструктаж за организацията на работа за провеждане на тестовете.

Колегите, които подлежат на тестване,  да дойдат в 7,00 ч., ако имат първи час. 

Часовете ще бъдат със следната продължителност:

1 час – 8,30 – 9,00

2 час  – 9,05 – 9,35

3 час – 9,55 – 10,25

4 час – 10,30 – 11,00

5 час – 11,05 – 11,35

6 час – 11,45 – 12,15

7 час – 12,20 – 12,50

Отговорници за провеждане на тестването:

8 а – Тани Костадинов

8 б – Катя Иванова

8 в – Димитър Найденов

8 г – Таня Златанова + доброволец

8 д – Христина Николова

8 е – Десислава Бинкова

8 ж – Елисавета Стайкова

9 а – Тошка Господинова

9 б – Ася Петрова

9 в – Гино Богданов

9 г – Стоянка Стефанова

9 д –  Петя Алексиева

9 е – Вера Антонова

9 ж – Дафина Атанасова

10 а – Диляна Стефанова

10 б – Вяра Георгиева

10 в – Панайот Стефанов

10 г – Красимира Войнова

10 д – Теодора Вълева

10 е – Марина Керанова

10 ж – Веселин Добрев

11 а – Пепа Якимова

11 б – Марта Грънчарова

11 в – Милена Богданова

11 г – Елена Маркова

11 д – Нина Патерсън

11 е – Марияна Георгиева

11 ж – Галя Зафирова

12 а – Величка Николова

12 б – Тодор Кирязов

12 г – Николай Николов

12 д – Таня Христова

12 е – Нора Кондева

12 ж – Ангелина Ангелова

Молим всички колеги да окажат съдействие при провеждане на тестването!

Всички колеги, на които са раздадени компютри да ги носят за работа в училище!

От ръководството