Kоледно предизвикателство

Spread the love

Нашето коледно предизвикателство!

 https://sites.google.com/gre-rakovski.com/scool/scool-christmas#h.qupoqylbk6tl

Започваме сезона на коледните празници с нов интерактивен Коледен календар, който се надяваме да ви помогне да научите малко повече за коледните традиции и да ви вдъхнови да си направите своя оригинална украса и лакомства. И, разбира се, отправяме и ново предизвикателство за  Коледни календари, които с радост ще споделим с всички!

Тази година ви предизвикваме да създадете Коледен календар, разказващ история, която да помогне за възвръщането на Коледния дух, който напоследък стана твърде комерсиален и почти изчезна заради пандемията.

Можете да съставите фото-история или детска приказка, или каквато и да е друга история, с която да съживите Коледния дух на състрадание и доброта. Научна фантастика, фентъзи, мистерия, приказка, романс, драма, приема се всеки жанр! Можете също сами да я илюстрирате с ваши авторски рисунки, като използвате календара като сториборд!

Само не забравяйте, добрият разказ има завладяващо заглавие, само 1-2 герои, създава напрежение, решава конфликт и, освен това, е с интригуващо начало и финал, който кара читателя да се замисли! Ние ви даваме тема – останалото оставяме на вашето въображение, за да оживее то във вашия Коледен календар.

Можете да работите и по двойки! Стига да изпратите календара си до 20 декември, ще успеем да го включим в празничната изложба!

За повече подробности и хипервръзки  към необходимите приложения, както и за информация как да предадете календарите си, се обръщайте към своите учители по английски език. Само не забравяйте да си напишете името и класа, преди да изпратите разказите си.

За трите най-успешни календара разкази ще има и награди! Кой решава кои да са те? Разбира се, че Дядо Коледа и неговите елфи! Ако историята ви им хареса и не сте били непослушни, ще има коледен подарък!

МО по английски език ви желае празнично настроение!

Our Christmas challenge!

 https://sites.google.com/gre-rakovski.com/scool/scool-christmas#h.qupoqylbk6tl

We start the festive season with our new interactive Christmas calendar, which we hope will help you learn a bit more about Christmas traditions and inspire you to make your own DIY decorations and a lot more! And of course, we challenge you to make your own Christmas calendar, which we’ll be happy to display for everyone to use!

This year, the challenge is to make a Christmas calendar which tells a story to help revive the Christmas spirit, which has become far too commercial in the last decades and even lost for some at the time of the current pandemic.

It can be your Christmas photo-story, or a children’s story, or any other story that can bring the Christmas spirit of compassion & kindness back to life. Sci-fi, fantasy, mystery, fairy tale, romance, drama, any genre goes! You can also illustrate it with your own beautiful works of art and use the advent calendar as a storyboard!

But remember, a good story has a captivating title, has 1-2 characters, creates tension, resolves a conflict, intrigues the readers from the very beginning and ends in way that makes them think! We have provided you with a theme – the rest is for you to imagine and bring to life in a Christmas Calendar format.

Collaboration is acceptable, which means you can work with a partner! So long as you send it by 20 December, we’ll be able to display it just before Christmas!

For further instructions and hyperlinks to the apps you can use, as well as information about how to submit the links to your stories, please contact your English teachers.  Just don’t forget to include your full name and class before you send your story.

Prizes will be awarded to the 3 most successful stories! Who decides? Santa with all the elves, of course! And if they like your story, and you haven’t been naughty, a Christmas gift will find you!

Happy holiday season from the English Department!