Finders keepers & other stories

Spread the love

Finders keepers & other stories

(Балтика-2002)

С гордост представяме дългоочаквания сборник с разкази на английски език с участието на учениците от випуск 2021, нашите зрелостници от 12 а, 12 б и 12 г клас.

Проектът по творческо писане, започнал по време на пандемията през 2020 година и преминал изцяло под формата на онлайн обучение, се увенча с 22 разказа, които ще ви пренесат в измисления свят на героите, който независимо дали е дистопичен, футуристичен, фантастичен, печално или смешно реалистичен, ни връща към конфликтите на нашето съвремие понякога с брутална сила. Какво вълнува днешните тийнейджъри и дали проблемите, описани в техните разкази заслужават вниманието на широката аудитория, оставяме на читателите да преценят.

Целта ни като създатели е не само да разпространим идеите си, но и да продължим благотворителната инициатива на випуск 2019, които ни предадоха щафетата като дариха средствата от техния сборник Stories under the radar за следващ подобен творчески проект и така ни дадоха начален тласък за изява. С благодарност към всички, които ни помогнаха, приканваме своите съученици, учители и родители да се включат в разпространението на нашата книга, за да продължим традицията  и да дадем шанс на следващия випуск от млади творци.

А всички автори от випуск 2021 ще получат копие от книгата при тържественото връчване на дипломите през месец юни.

12а, 12 б, 12 г и Нина Патерсън

                                Отваряне на снимката                                                                                                             

Finders keepers & other stories

Baltika-2002

We proudly present the long-awaited short-story collection of our students from class of 2021 (12 a, 12 b & 12 g)

This creative writing project, carried out entirely online in 2020 during the pandemic, ended up with 22 stories which will send you to the imaginary worlds of their characters. Whether these worlds are dystopian, futuristic, fantasy, sadly or humorously realistic, they all make us face the conflicts of our contemporary reality, sometimes with brutal force. What worries our modern teenagers and do the problems described in their stories deserve the attention of the general public? We leave that for our readers to decide.

We aim not only to disseminate our ideas but also to further the initiative of the alumni from Class of 2019 who set the trend by donating the funds collected from the sales of their anthology Stories under the radar for a similar project, thus giving us an impetus to write. We are grateful to everyone who made a contribution to our book and we invite our schoolmates, teachers and parents to help us reach a wider audience, so we can continue the tradition and give the next generation of young authors a fair start.

All the writers from Class of 2021 will receive a copy of the book at the graduation ceremony in June.

12 a, 12 b, 12 g & Nina Patterson

The sCOOL Times