„Historias creativas“ – Дигитална книга на испански език

Spread the love

Това е клуб „Дигитална книга на испански език“ по проект на МОН „Занимания по интереси“. Учениците, които участват упражняват придобитите езикови умения по испански език и развиват своето въображение.