Мерки и правила в условията на COVID-19

Spread the love

Уважаеми родители и учениците от ПГРЕ „Г. С. Раковски” ,

Ръководството на гимназията е убедено, че учебният процес през тази учебна година трябва да се провежда в максимално защитена, безрискова среда. Водени от това ни убеждение, ние изработихме мерки за намаляване рисковете от предаване на инфекцията по време на присъственото обучение и такива, с които да реагираме съгласно здравните правила при всеки един случай на заболял или със съмнение за COVID-19.

Можете да се запознаете с мерките тук