Правила за безопасност на учениците в компютърната мрежа в училището и в интернет и наръчник за родители

Spread the love

Уважаеми ученици и родители,

За всички нас предстои една необичайна учебна година – година на предизвикателства, изпитания и отговорности. Необичайна, защото промени ритъма, нагласите, традициите.

В тази връзка Ви предоставяме следното: