Успяхме!

Spread the love

Успяхме!

Успяхме да се организираме… дистанционно!

Успяхме да се научим от специално създадените видеоклипове!

Успяхме да работим и споделяме чрез видеоконферентна връзка!

Успяхме да публикуваме 102 сайта на учениците от 8а, б, в и ж класове!

Създадохме нашите сайтове на свободно избрани теми с професионалното приложение WordPress. Дизайн, теми, настройки на публикации и на начална страница, класически редактор, работа с блокове, категории, навигационно меню, джаджи, авторско право… и всичко това нашите сайтове да изглеждат професионално!

Споделяме с вас всичко! Прекрасните и не толкова прекрасните, професионалните и аматьорските, направените и недоправените, защото това е само едно начало и най-доброто предстои!