Да останем творци и учители в извънредно положение

Spread the love

Много ли са, малко ли са две седмици? Отговорът на този незначителен на пръв поглед въпрос зависи от контекста и от критерия за време. На фона на една учебна година например две седмици са един пренебрежимо малък фрагмент, който сравнително лесно може да се навакса. Ако критерият обаче е съдържателен – какво се е случило в тези 14 дни – отговорът става съвсем друг. И така, какво се случи в Профилирана гимназия за романски езици „Г. С. Раковски“-гр. Бургас, все още популярна като „Френската гимназия“, дето „Господ нея пази я“, през двете седмици работа в извънредно положение?

За разлика от много училища, за които беше проблем да осигурят базови условия за осъществяване на дистанционно обучение, в гимназия „Раковски“ сякаш електронната комуникация не беше проблем. Нашите ученици са до голяма степен самостоятелни, всички разполагат с електронни устройства и Интернет, всички – и ученици, и учители – имат базова компютърна грамотност. Не бива да пропускаме факта, че училището е работило през изминалите години по десетки европейски проекти по програма Еразъм+. Последните няколко проекта бяха точно в тази насока – за работа в електронна среда на учителите (PEAKи TEACHERS AHEAD), както и за дигитално управление на образователната институция (ANGE).

Вече от две години гимназията е включена в националния списък на иновативните училища, като кандидатства отново и за следващия период на програмата  – проектът отново е свързан с обучението в онлайн среда и се разгръща по посока на приобщаващото образование. Тази ситуация според някои улеснява, но тя същевременно и много задължава. Защото едно е да знаеш как се правят нещата, друго е да ги правиш от време на време като допълнение към стандартния модел на работа и съвсем различно е, когато всички едновременно и изцяло трябва да променят самия модел.

Това преминаване от количествени натрупвания към качествена промяна няма как да се случи безпроблемно и ефикасно, ако натрупванията не са достатъчни и ако желанието и ентусиазмът на всички участници в образователния процес секне без време.

опасност от спадане на градуса на първоначалната еуфория наистина има, защото доброто входно равнище очаква високи резултати и ако тези очаквания не бъдат оправдани в самото начало, има риск неудовлетворението и страхът от провал да вземат превес. Това обаче няма да се случи в гимназия „Раковски“. Къде са основанията за това категорично убеждение?

Истина е, че педагогическият екип на Гимназия „Раковски“ е голям – почти 70 души – а учениците са над 850. Това определено затруднява координацията и контрола, защото всеки отделен човек в тази голяма общност е на различно ниво на дигитална компетентност, с различни потребности и мотивационни нагласи.

Затова истински ни радва фактът, че тези близо 1000 души успяха още в първия ден на извънредната ситуация да заработят така, сякаш месеци, а не само един уикенд, са се подготвяли за това. Сякаш се потвърдиха думите на бащата на модернизма в българската литература Пенчо Славейков, който преди повече от сто години заяви: „Щастието е за вреда на хората, както нещастието за полза. Само в беда се познава доколко човек е господар на своите мисли и чувства. Животът възпитава, а не възпитателите…“

Дори и да не споделяме казаното от Славейков, не можем да не признаем, че всеобщата беда ни сплоти, мотивира ни да надскочим самите себе си, като развием и приложим в изключително кратък срок технологии, които изглеждаха за мнозина плашещи или излишни. Да, определено, излизането от зоната на комфорт донесе повече позитиви, отколкото негативи. Поне на този етап. Това доказаха и резултатите от анкетното проучване, което направихме сред учениците в гимназията и техните родители след първата седмица на дистанционно обучение.

На поканата на ръководството и педагогическия екип на училището откликнаха 554 ученици и 354 родители. От отговорите на първия въпрос за общата степен на удовлетвореност от първата седмица на обучение в онлайн среда става ясно, че родителите изказват с 12% по-висока удовлетвореност отколкото учениците, както и значително по-малко неудовлетворение.

Тази разлика се компенсира в средната степен на удовлетвореност, която при учениците е с около 9% по-висока отколкото при родителите. Като цяло само 11,9% от учениците и 6,8% от родителите не са удовлетворени от първата седмица на дистанционно обучение. Нагласите на 90% от участниците в образователния процес в гимназията са положителни.

Този висок кредит на доверие предстои да бъде оправдан. Отговорите на следващите въпроси показват, че 80% от учениците се  справят много добре с обучението в онлайн среда. Тези, които се затрудняват, са една част от онези, които имат проблем с устройствата и достъпа до Интернет, но има и много такива, които споделят, че трудно се ориентират в различните приложения и платформи, имат твърде много задачи, които не могат да изпълнят и предадат в исканите срокове.

Малка част от родителите оказват съдействие на децата си, като има и такива, които или нямат възможност, или не желаят да им помагат. Около една трета от учениците споделят, че са шест и повече часа пред екраните. Такова е и мнението на част от родителите (36 %) и много от тях се тревожат за здравето на децата си.

Като взеха предвид мненията и препоръките на ученици и родители, още през втората седмица на онлайн обучение ръководството на гимназията и преподавателите се обединиха около идеята да се работи с две образователни платформи.

Повече от половината учители предпочетоха възможностите на Гугъл класрум, където за няколко дни създадоха 224 виртуални класни стаи. Останалите получиха права да администрират свои курсове в учебната платформа Мудъл. Все по-активно всички започнаха да търсят начини и за видеоконферентни връзки с учениците. Така първоначалната ситуация с използването на социалните мрежи – най-вече Фейсбук и Месинджър – коренно се промени още втората седмица.

Групите в социалните мрежи останаха основно за връзка с родителите и за спешната комуникация с учениците. Реалният учебен процес се съсредоточи в образователните платформи и в приложенията за видео срещи в реално време – преди всичко Zoom, Skype, Discord, Meet, както и виртуалната класна стая в електронния дневник на училището Админ плюс.

И така, ако допреди две седмици в училище учениците споделяха територията на учителите, то сега учителите се оказаха на територията на учениците. И точно в този момент преподавателите доказаха, че да си учител, не означава само да учиш другите, но и ти самият да не преставаш да се учиш. Защото никой не може да даде на другия нещо, което той самият не притежава. В тази динамична обстановка успява не просто този, който много има и много знае, а онзи, който умее да придобива знания и умения чрез различни канали, който умее да се адаптира и непрекъснато да се развива.

Всички учители и ученици от ПГРЕ „Г. С. Раковски“, с подкрепата на повечето от родителите, доказаха на практика през изминалите две седмици, че са успешни хора. Очакваме през следващите две седмици дистанционното обучение да не е вече нещо екзотично и нестандартно, а да се превърне в нормален и естествен път към ефективна комуникация и качествен образователен процес. Интересното тепърва предстои.