Раздаване на дипломите за средно образование!

Spread the love
Уведомяваме всички ученици от 12 клас, че дипломите за завършено средно образование ще се раздават на 19.06.2016г. /вторник/ от 09:00 до 13:00 часа в Актовата зала на гимназията при следния график:
09:00 часа – 12д            кл. р-л Величка Николова
09:30 часа – 12в            кл. р-л Зорница Велчева
10:00 часа – 12г             кл. р-л Милена Богданова
10:30 часа – 12ж            кл. р-л Златина Меранзова
11:00 часа – 12б            кл. р-л Катя Иванова
11:30 часа – 12а            кл. р-л Мая Димова
12:00 часа – 12е            кл. р-л Тодор Кирязов
Дипломите се получават лично или от упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно. Всички ученици, които не могат да присъстват на официалната церемония, могат да си вземат дипломите от ъгловата канцелария в рамките на работното време след 19.06.

от Ръководството