Retro Restart ‘Спомен за паметта’ – изложба

Spread the love

Изложба на различни видове компютърна памет използвана през последните 30 години.
Експонатите са изложени в компютърната зала на ПГРЕ на партера от 13.03 до 25.03.2017.

Кликнете за да видите изложбата!