Четвърто национално състезание по английски език

Spread the love

Четвърто национално състезание по английски език

LONGMAN COMPETITION

Скъпи ученици,

Резултатите от училищния кръг на състезанието Лонгман са вече известни и можете да ги намерите на информационните табла на партера и пред стая 103. От явилите се 75 души, 25 са класирани за национален кръг, а всички останали са с отлични резултати!

Поздравяваме всички за успешното представяне!

Регистрацията за националния кръг е до 7 март. Молим всички класирани ученици да се регистрират при учителите си по английски език най-късно до понеделник 6 март 2017 г. Таксата за участие е 9 лв. Националният кръг ще се проведе в сградата на ПГРЕ „Г. С. Раковски” на 18 март 2017 г.

От ръководството и МО по английски език