Състезание по творческо писане на английски език

Spread the love

Съсрезанието по творческо писане на английски език ще се проведе във вторник, 9 февруари 2016 г., по следния график:
Клас Начален час Стая
12 клас 10.50 103
11 клас 10.50 315
10 клас 10.50 316
9 клас 12.00 103
8 клас 12.00 103

Списъците с разпределението на участниците по стаи са закаччени на информационното табло на партера, както и публикувани на уебсайта на гимназията.
Участниците трябва да се явят пред съответните стаи 5 минути преди началото на състезанието и да носят документ за самоличност и син химикал. Състезанието е с продължителност един астрономически час,
Желаем успех на всички участници!
От организаторите