Обръщение на училищното настоятелство към родителите!

Spread the love

Поради некоректна интерпретация на инициираната от Настоятелството на ГРЕ „ Г.С. Раковски” – Бургас и започнала дарителска акция, за осъществяване целите по Устава на Настоятелството , Управителния съвет /УС/ и Контролния съвет/КС/ на същото, информират всички членове, дарители и съпричастни към дейността на Настоятелството, че се преустановява започналата дарителска инициатива с парични средства, които по решение на Общото събрание на Настоятелството, следваше да бъдат разходвани за здравни застраховки на всички ученици, инициативи за обезпечаване сигурността и безопасността на учениците и обновяване на материалната база в училището, поради което, Управителният съвет и Контролният съвет на Настоятелството на ГРЕ „ Г.С.Раковски” – Бургас,
БЛАГОДАРЯТ НА ВСИЧКИ ДАРИТЕЛИ, които се отзоваха на тази инициатива и
ПОДНАСЯМЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ТОВА, ЧЕ ВАШАТА ДАРИТЕЛСКА ВОЛЯ не беше осъществена!
Очакваме Вашите идеи и предложения за ползотворно сътрудничество между членовете на Настоятелството, родителите и дарители, за да осъществим полезни съвместни мероприятия, съобразени с целите на Настоятелството на ГРЕ „ Г.С.Раковски” – Бургас и в помощ на нашите деца и училище!

От УС и КС на Настоятелството на ГРЕ „ Г.С.Раковски” – Бургас