За всички класни ръководители

Spread the love

Във връзка с организацията на празника Хелоуин ще се проведе сбирка на Ученическия съвет в стая 103 в часа на класа във вторник, 27 октомври.

Моля да изпратите по един представител от клас.

От ръководството