Профил на купувача

Spread the love

Във връзка с проект на МОН за „Изграждане и развитие на безжични мрежи за нуждите на държавните и общинските училища за 2018 г.”, откриваме процедура по избор на фирма за реализиране на проекта. Фирмите, които ще кандидатстват трябва да изпълняват следните условия:

Изисквания към изграждане на безжични (тип WiFi) мрежи в училища.