Театрално студио

Spread the love

Ръководител: Кичка Чиликова

 В началото на дейността на театралното студио взеха участие деветнадесет ученици  (12 момичета и  7 момчета). Девет от тях бяха подбрани след кастинг ”Млад артист”, а останалите десет имаха опит от участия в театрална формация” Романа арт”, която съществува в ГРЕ”Г.С.Раковски ” от 2005 г. В края на февруари  групата намаля с трима ученици.
След разпределението на ролите се оформиха два актьорски екипа – „титуляри” и „дубльори” . Освен на посочените дати според графика репетиции се провеждаха и през други дни от учебните седмици, защото времето, определено за ИД по Проекта е недостатъчно. Особено интензивни бяха репетициите преди представленията.
Първата изява на Театралното студио бе на 06.04.2012 – пред ученици от VІІІ клас.  Тогава на сцената излязоха новопостъпилите артисти –„ дубльорите”.
Последваха:

  • участие в Младежки театрални празници „Бургаски изгреви” – 27.04.2012г.
  • представление пред ученици от ГРЕ”Г. Раковски”, ГАЕ”Гео Милев”, Търговска гимназия – 30.05.2012г
  • представление пред ученици от Математическа гимназия „Н. Обрешков”, НЕГ”Гьоте”-26.06.2012г.

В отделните представления се редуваха участници от екипите- „титуляри” и „дубльори”. Предварително заявените в графика представителни изяви на 07.04.2012г. и на 20.06.2012г не можахме да осъществим по обективни  причини.За представителни изяви, организирани от Театралното студио, считаме постановките на 30.05.2012г и на 26.06.2012г. Считам, че Проект „Успех”е подходяща форма за стимулиране работата с талантливите ученици. Необходими са повече часове за извънкласна дейност, за да бъде качествен и крайният резултат от дейността.
Снимки от спектаклите може да видите тук.