История

Spread the love
  • 1888г. – Гимназия за романски езици “Г. С. Раковски” е наследник на едно от най-старите училища в Бургас. Историята му започва през 1888г. със създаването на Трикласно училище “Г. С. Раковски”.
  • 1916г. – Мъжка гимназия „Г. С. Раковски“ – гр. Бургас.
  • 1951г. – Единно мъжко средно училище „Г. С. Раковски“ – гр. Бургас.
  • 1954г. – Първо средно смесено училище „Г. С. Раковски“ – гр. Бургас.
  • 1960г. – Първа политехническа гимназия „Г. С. Раковски“ – гр. Бургас.
  • 1981/82г. – Единно средно политехническо училище с изучаване на френски език „Г. С. Раковски“ – гр.Бургас.
  • 1992г. – Гимназията е преименувана в Гимназия за романски езици „Г. С. Раковски“.

През учебната 1982/83 г. в ЕСПУ „Г. С. Раковски“ – гр. Бургас се откриват първите паралелки с разширено изучаване на френски език. Според заповед на МОНТ от учебната 1985/86 г. училището се превръща във Френска езикова гимназия. Сформират се първите две паралелки с подготвителен клас по френски език. През следващата учебна година паралелките се увеличават на четири.

От 1986/87 г. започва факултативно изучаване на испански език, а следващата година е белязана с откриването и на първата паралелка с подготвителен испански език.

През учебната 1991/92 започва разширено изучаване на италиански език, а през следващата се открива и специална паралелка с изучаване на същия език.

Сградата на гимназията е построена през 1938 – 1942 г. по проект на бургаския архитект Храбър Попов. И до днес тя респектира със своята внушителна външност и вътрешна функционалност. Последният етаж, наричан някога „гълъбарника“ е бил предназначен за общежитие. В партера – училищен стол, лекарски и зъболекарски кабинети, баня, парно отопление, по етажите – класни стаи и кабинети по природните науки и музика, гардероби.