ВАЖНО!!! от ЗАС ПГРЕ „Г. С. Раковски“

Spread the love

Уважаеми колеги,

За изчисляване на заплатата за м.декември 2020г. в срок до 30.11.2020 г. ще трябва да попълните:

  1. ОТПУСКИ:
    29.12.2020 г. – 31.12.2020 г.3 дни.

    2. ЛЕКТОРСКИ ЧАСОВЕ
– за м. 11 – срок 11.2020 г
– за м.12 –  срок 30.11.2020 г

 3. ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.22в, ал.8 от ЗДДФЛ  –  данъчни облекчения за деца до 18 г. ( прикачен файл) и  представите оригинала в канцеларията в срок до 30.11.2020 г. (Моля декларацията да се изпечата двустранно, по възможност)

4. СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА  за доходи от 2020 г.от допълнителен (втори) трудов договор.    

 

                                                                            Екатерина Стефанова