Иновации в действие, мобилност в ПГРЕ „Г. С. Раковски“, 2022 – Създаване и използване на ресурси за активно учене

Spread the love

Плейлист с 6 видеа отразяващи мобилността с домакин ПГРЕ.