Важно за учителите и учениците!!!

SELFIE е онлайн инструмент, който дава възможност на училищата да оценят начина, по който използват цифровите технологии за целите на преподаването и ученето.
SELFIE сверява мненията на училищните ръководители, учителите и учениците и представя тази информация в интерактивен формат, който спомага за установяването на силните и слабите страни в рамките на училището.
SELFIE нито измерва, нито сравнява знанията или уменията на училищните ръководители, учителите или учениците, нито е предназначен за оценяване или сравняване на училищата.
За целите на SELFIE терминът цифрови технологии е определен като всяко цифрово съдържание, средство, услуга, устройство или платформа, което се използва за целите на преподаването и ученето.
SELFIE е обхванат от законодателството в областта на защита на данните, защита на неприкосновеността на личния живот и авторското право и всички отговори са напълно анонимни.
По-голямата част от въпросите са организирани в шест тематични области и на тях следва да се отговори, като се избере една възможност от скалата с пет възможности. Важно е тази възможност да отрази най-точно настоящата ситуация в училището. За всеки въпрос е предоставена насока под формата на твърдение за високо ефективна практика, еквивалентно на оценка пет.

При предаването на въпросника ще имате възможност да изтеглите персонализиран сертификат за участие. Училището също може да получи цифрова значка за участие в SELFIE.

Попълването на SELFIE би трябвало да отнеме не повече от 40 минути, но трябва да приключи в рамките на два часа след започване на въпросника.

Всички учители ще получат линк към въпросника за учители на електронните си пощи, а всички ученици трябва да ползват следния линк:

Да научим децата на това, което липсва в учебниците!

Да научим децата на това, което липсва в учебниците – как да се храним, как да изградим здравословни навици за живот, да осъзнаем, че нашето здраве е в нашите ръце, а за да сме успешни, преди всичко трябва да сме здрави! Това е мотото на обучението, което учениците от ЗИП – БИОЛОГИЯ, 12 клас провеждат с малките ученици от 8 клас. Използването на интересни игри и интерактивни методи повишава интереса към тези важни за подрастващите теми!

   

Анкета за тормоза!

Уважаеми ученици,
В ПГРЕ „Г. С. Раковски” по инициатива на Училищния координационен съвет за противодействие на тормоза  се провежда анонимно онлайн изследване на вашето мнение по въпроси, свързани със сигурността  и безопасността ви в училище, както и за вида и разпространението на някои негативни прояви сред учениците: конфликти, насилие, тормоз, злоупотреба с психоактивни вещества и др.
Анкетата съдържа 30 въпроса и се попълва за около 10-15 минути. Въпросниците ще бъдат активни от 08.00 часа на 06.11.2018 г. до 12.00 часа на 08.11.2018 г. Препоръчително е да се попълнят на 06.11.2018 г. в часа на класа , като това може да се осъществи и чрез смартфон. Линковете са посочени по-долу, като за всеки випуск в гимназията има отделен линк. Използвайте линка за класа, в който сте през 2018-2019 година. Ако нямате интернет на телефона си, моля попълнете анкетата вкъщи от компютъра (като спазвате определния срок) или помолете учителите по информационни технологии да ви предоставят достъп до компютър, за да го направите.
Разчитаме на вашето искрено мнение и съдействие и ви благодарим.
Линкове:
Анкета 8 клас
Анкета 9 клас
Анкета 10 клас
Анкета за 11 клас
Анкета за 12 клас