Ден на отворените врати Административен съд Бургас

За пета поредна година  учениците от ПГРЕ“Г. С. Раковски“ се включиха в отбелязването на Деня на Конституцията . На 16 април  40 десетокласници  гостуваха на  Административен съд Бургас, където получиха  възможност да се запознаят с историята, дейността и структурата на съда, да разгледат сградата на съдебната палата, да научат повече за възможностите за предоставяне на съдебно-административни услуги и информация.
В кабинета на председателя на съда,  съдия Йосифов представи накратко работата на и спецификата на Административен съд. След това учениците посетиха деловодството, където научиха, че Административният съд е специален съд, който разглежда жалбите на гражданите срещу актовете на административните органи и е арбитър в спорове между страни по различни казуси. Видовете дела в административния съд са разделени цветово в бели и червени папки.
С голям интерес учениците проследиха хода на административен съдебен процес, ръководен от съдия Александрова.
Посещението в Административен съд завърши със  състезание по право, подготвено съвместно от преподавателя по Етика и право госпожа Иванова и Административен съд,   между отборите на десетите класове,  посветено на 140 годишнината от приемане на Търновската конституция.
Всеки отбор отговори на три въпроса свързани със съдебната власт . Отговорите на учениците бяха оценявани  от компетентно жюри в състав съдия Йосифов и съдия Бъчварова.
Победителят в оспорваното състезание бе определен със допълнителни въпроси. Това бе отбор Адвокати от 10 в клас. Втори останах отбор Червена тога  от 10б клас, а  на трето място  зае отбор Съдебни заседатели – 10 д клас.

Среща с Диян Чанев – боуен терапевт

dav

Днес, 28.03.2019 г., по покана на К. Мишинова – психолог и М. Керанова – учител по биология и здравно образование на учениците от Х Г клас, клуб „Да сме здрави и успешни” и ЗИП – Биология гостува Диян Чанев (Чан ЯН) – лектор, кондиционен треньор и боуен терапевт. Той запозна присъстващите с принципите на перфектното здраве и демонстрира някои техники за повишаване на енергията в тялото. Диян разказа за своя път към здравето и призова учениците да бъдат по-осъзнати, като се опитат да приложат някои от показаните дихателни упражнения и лечебни практики.

 

ИНИЦИАТИВА „Един работен ден в Съдърланд“

Компания „Съдърланд“ е разработила обучителните модули като част от програмата Уча. Израствам. Успявам. Те са конструирани да се проведат в рамките на 3 астрономически часа, като са изцяло интерактивни, с работа по групи.
Начало на  обучението – 14.30 в офиса на компанията в МОЛ Галерия – Бургас
Инициативата „Един работен ден в Съдърланд“, е планирана за дати в края на март и април месец (27 Март, 3 април), за отворени обучения от Уча. Израствам. Успявам и една игра/викторина сред всички ученици в рамките на този срок.
Линк за инициативата Един работен ден в Съдърланд https://goo.gl/forms/N8HR3zijQEvMzPRD2, е качен на сайта на гимназията и датите са 2, за да може вие – учениците да изберете най-удобната за вас и отидете в офиса на Съдърланд в Бургас.
На линка са описани всички детайли и вие можете да се запишете от Google формата.
Плакати за събитието са разлепени на входа на гимназията.
Ръководството на гимназията ви призовава да се включите активно в тази инициатива и да се възползвате максимално от предлаганата ви възможност за работа и развитие.

От Ръководството на гимназията