АНКЕТА ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

Уважаеми ученици,
с тази анкета искаме да научим от вас малко повече за вашите интереси и дейностите, в които сте участвали в извънучебно време и които не са част от учебната програма в училище. Вашите отговори ще ни помогнат да предложим занимания, съобразени с интересите на учениците и възможностите на училището, които да допринесат за включването на повече ученици в предпочитана от тях извънкласна дейност с цел развитие на техните способности.
Анкетата не е анонимна, тъй като след идентифициране на вашите потребности, на учениците, заявили желание за участие в клуб или дейности по интереси, ще бъдат дадени заявления за включване в съответните извънкласни форми, организирани от ПГРЕ „Г. С. Раковски“.

анкета

Първо място на Общинското първенство по хандбал девойки

На 12.01.2019г. в Спортна зала ,,Никола Станчев,,-гр. Бургас се проведе финалната среща на Общинското първенство по хандбал девойки 11-12 клас между отборите на ПГРЕ,,Г.С.Раковски,, и Професионална Търговска Гимназия . Срещата премина при изключително голям интерес и беше много оспорвана. Въпреки опита за сериозна съпротива в началото на срещата от страна на ПТГ момичетата на Гинмазия Раковски постепенно влязоха в ритъм и след силна и добре организирана игра успяха да доведат срещата до изключително добър резултат. Победата с 24 – 13 е показателна за класата на нашите момичета, които вложиха много усилия, воля и отстояха до край позициите си. С най-много голове се отличиха Катерина Димитрова – 12 а , Калина Бакалова -8 е, Доротея Георгиева – 8 а клас. Благодарим Ви момичета за сърцатата игра. Успех в следващите фази на Ученически игри 2018-2019г.

Браво момичета. Усрех в следващите етапи на първенството!

Важно за учителите и учениците!!!

SELFIE е онлайн инструмент, който дава възможност на училищата да оценят начина, по който използват цифровите технологии за целите на преподаването и ученето.
SELFIE сверява мненията на училищните ръководители, учителите и учениците и представя тази информация в интерактивен формат, който спомага за установяването на силните и слабите страни в рамките на училището.
SELFIE нито измерва, нито сравнява знанията или уменията на училищните ръководители, учителите или учениците, нито е предназначен за оценяване или сравняване на училищата.
За целите на SELFIE терминът цифрови технологии е определен като всяко цифрово съдържание, средство, услуга, устройство или платформа, което се използва за целите на преподаването и ученето.
SELFIE е обхванат от законодателството в областта на защита на данните, защита на неприкосновеността на личния живот и авторското право и всички отговори са напълно анонимни.
По-голямата част от въпросите са организирани в шест тематични области и на тях следва да се отговори, като се избере една възможност от скалата с пет възможности. Важно е тази възможност да отрази най-точно настоящата ситуация в училището. За всеки въпрос е предоставена насока под формата на твърдение за високо ефективна практика, еквивалентно на оценка пет.

При предаването на въпросника ще имате възможност да изтеглите персонализиран сертификат за участие. Училището също може да получи цифрова значка за участие в SELFIE.

Попълването на SELFIE би трябвало да отнеме не повече от 40 минути, но трябва да приключи в рамките на два часа след започване на въпросника.

Всички учители ще получат линк към въпросника за учители на електронните си пощи, а всички ученици трябва да ползват следния линк: