Нов проект Erasmus+

Spread the love

Към едно училище по-добро за живота – иновативно, креативно и приобщаващо

Това е вторият проект по програма Еразъм+, който нашата гимназия спечели през тази учебна година. Той е насочен както към учениците, така и към преподавателите.

Нашите възпитаници ще имат възможност да участват в обмен с училище от ЕС.

Учителите, от своя страна, ще получат възможност за участие в структурирани курсове. В тях, те ще се запознаят с най-новите тенденции в материята, която преподават, ще  споделят добри практики с колеги от различни европейски страни. Успордно с това, те ще подобрят своите езикови, комуникативни, академични и междукултурни умения.

Убедени сме, че този проект ще затвърди имиджа на гимназия „Раковски“ като институция, която предлага обучение, обвързано с приоритетите на ЕС и синергията с пазара на труда.

Условията за кандидатстване на ученици и учители ще бъдат публикувани на сайта на ПГРЕ „Г.С.Раковски“  след сключване на договора по проекта.