С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Spread the love

Уважаеми колеги и ученици,

Информираме ви, че 19.06.2024 г. (сряда) и 21.06.2024 г. (петък) са неучебни дни за учениците от VIII до XII клас.
На 20.06.2024 г. (четвъртък) учебните занятия в ПГРЕ ”Г.С.Раковски” ще се провеждат първа смяна. Начало на часовете 07:30 часа.

 

От ръководството