Нов проект на гимназия Раковски по програма Еразъм+ ALTER GOCE

Spread the love

През настоящата учебна година ПГРЕ „Г. С. Раковски“ започна работа по нов образователен проект, насочен към ръководния и преподавателския екип на гимназията. Целта е подобряване управлението на учебните заведения в контекста на най-съвременните изисквания посочени в европейката стратегия за образование и споделяне на добри практики в областта на иновацията.

Дейностите ще бъдат реализирани съвместно с ICT, Aspect Occitanie, Polytech Nantes, PPA Business School Paris, Université de Versailles – партньори от Франция и Srednja Strucna Skola “Branco Radicevic” – Сърбия.

За нашата гимназия това е възможност да продължи и надгради опита, придобит по време на проектите за иновация, съвместно с европейски екипи. Учителите ПГРЕ „Г. С. Раковски“ ще имат възможност да споделят опит с колеги от други учебни заведения. Ръководството, със съдействието на научни ръководители, ще получи подкрепа в различни ситуации и контексти, пред които го изправят предизвикателствата в съвременният образователен процес.

Всички участници в проекта ALTER GOCE, съвместно, ще постигнем по-значимо отваряне към европейските стуктури и практики, ще подобрим мобилността на преподавателския екип, ще допинесем за подобряване имиджа на нашата гимназия.