Ден на ученическото самоуправление 2024

Spread the love

На 14 май в ПГРЕ „Г.С.Раковски”- Бургас се проведе Ден на ученическото самоуправление. Ученици от гимназията заеха административни постове, a други застанаха на мястото на своите учители. Основната идея на организираното събитие беше
да се даде възможност на младежите сами да разберат от първа ръка как се организира учебният процес в училище, да бъдат част от управлението, да опознаят учебно-възпитателните и административни дейности и да придобият опит с възпитателна и образователна цел.


Сред най-желаните позиции бяха тези на директор и заместник-директор. Не липсваха кандидати и за психолог, портиер, медицинска сестра и библиотекар, като на някои длъжности бяха допуснати по двама кандидати. За учителските места желаещите бяха по-малко, но въпреки това в доста класове ученици влязоха в ролята на своите учители, което разнообрази обичайния ход на учебния процес. Заместници и помагачи имаше в много от часовете, например в тези на г-жа Елисавета Стайкова (италиански език, 8ж), Любов Атанасова (8б) и Пепа Якимова (френски език, 8а), Зорница Бубова (9ж) и
Тодор Тодоров (история, 10г), Виолета Баева (химия, 9б), Галя Зафирова (10ж) и Нина Патерсън (11г) (английски език), чиито заместници се справиха отлично с поставените задачи.

Абитуриентите от 12е и 12ж клас също имаха възможност да се включат в преподаването преди да завършат гимназиалното си обучение – те преподаваха литература на английски език в открити уроци от 18 до 30 април.
По коридорите на сградата също се усещаше приповдигнато и ведро настроение, а учениците отговорно изпълняваха длъжностите си. В някои класове желанието за преподаване беше голямо, в други не толкова, но едно е сигурно – децата осъзнаха трудността на учителската професия и ръководните роли в училище. Някои от младите ни “колеги” изразиха желание да се включат в подобни инициативи и през следващата учебна година.

Младите управленци изказаха и свои идеи как училището да стане още по-привлекателно за учениците. В края на работния ден се проведе съвещание, където учениците споделиха своите впечатления с ръководството на гимназията. Оставаме с
надежда идеите им да бъдат реализирани и това да доведе до нови успехи за нашите възпитаници и спомогне за положителното развитие на ПГРЕ «Г.С.Раковски».

Благодарим на всички колеги и ученици, които се включиха активно в осъществяване на инициативата! Специални поздравления и за учениците от 8в и 8ж и Лилия Христова от 10ж клас за отличното им представяне в конкурса за промоционален плакат на ПГРЕ – “Училище на бъдещето”!