Ден на ученическото самоуправление и избор на председател на Ученически Съвет

Spread the love

Избора на нов председател на Ученически съвет – тук

Във връзка с провеждане на деня на Ученическото самоуправление на 14.05.2024: учениците, които желаят да заемат административни длъжности следва да попълнят формуляр

Формуляр за учители – въвеждат се от учителите имената на учениците, които ще преподават по  предмета и съответно кои часове