СЪОБЩЕНИЕ

Spread the love

На 11.03.2024 г. (понеделник)  ще се проведе родителска среща за всички випуски в гимназията.

Начален час: 18:15 часа.

Място на провеждане: класните стаи на съответните класове.

ДНЕВЕН РЕД

на родителската среща:

 

  1. Запознаване на родителите с успеха на учениците от класа за I-вия учебен срок.
    Отг.: преподавателите по съответните предмети
  2. Организационни въпроси.
    Отг: класния ръководител

Неди Абрашева

Директор