Яж, обичай и чети!

Spread the love

С много обич ви предлагаме нови творчески задачи, за да усетите магията на любовта с всички сетива и да споделите чувствата си на английски език.

За да ви е вкусно, разгледайте и пробвайте рецептите, които можете да споделите с любим човек или приятел ТУК. А можете да помогнете и за благотворителния базар, организиран от Ученическия съвет!

Ако искате да научите повече  – прочетете информацията за различни традиции и суеверия, свързани с празника Св. Валентин в различни държави ТУК, ТУК и ТУК. Използвайте QR-кодовете, за да проверите дали сте разбрали всичко прочетено. 

Ако обичате поезия, разгледайте поетичната линия на времето и добавете своя любима поема за любовта ТУК. А защо да не добавите и написана от вас стихотворна рецепта за любовта ТУК?

А как си представяте перфектната среща не с кой да е, а с герой от любима книга? Ако обичате да пишете, пратете ни кратък разказ на английски език ТУК до 8 март. Разбира се, най-добрите творци ще бъдат наградени не само с любовта на читателите!

Честит Ден на любовта! Бъдете винаги влюбени!

Нина Патерсън от името на учителите по английски език

Eat, love, read!

With much love we present you with a bundle of creative tasks so you can feel the magic of love with all your senses and share your emotions in English. 

For a yummy Valentine’s Day, take a look at these recipes or try making  some of these treats, which you can share with a loved one or friend. HERE. Or why not help the Student Council at the Valentine’s Charity Bazzar?

If you want to learn more about the holiday, read the information about different Valentine’s Day traditions and superstitions around the world HERE, HERE и HERE. Use the QR-codes to check your understanding. 

If you happen to love poetry, check out our poetry timeline and add a favourite love poem where it belongs HERE. You can also add your own love recipe poem HERE?

And how do you imagine your perfect date with, guess who, a character from a favourite book?If you love writing, send us your short story in English HERE by 8 March. Of course, it won’t be just their readers’ love that the best writers will be awarded with!

Happy Valentine’s Day! Love always!

Nina Patterson on behalf of the English Department teachers