Национално състезание Pearson Competition

Spread the love

Училищният кръг на националното състезание по английски език Pearson Competition ще се проведе на 24 януари 2024 г. по следния график:

 

Ниво Място Време на провеждане
Level 3 (B2) Стая 215 13:30 – 15:30
Level 4 (C1) Стая 103 15:00 – 17:30
Level 2 (B1) Стая 103 17:30 – 19:05

 

Участниците ще бъдат освободени от съответните часове и трябва да се явят пред съответната стая 10 минути преди началото на състезанието и да изчакат квестора да ги покани. Пише се със син химикал.

 

Списък на регистрираните участници и график на провеждане