СЪОБЩЕНИЕ

Spread the love

На 01.02.2024 г. (четвъртък) да се проведе родителска среща за всички випуски в гимназията.
Начален час: 18:15 часа.
Място на провеждане: класните стаи на съответните класове.

ДНЕВЕН РЕД
на родителската среща:

1. Запознаване на родителите с успеха на учениците от класа за I-вия учебен срок. Обсъждане на проблемите и мерки за подобряване на успеха на учениците през II-рия учебен срок. Отг: класния ръководител

2. Разговори с преподавателите по различните предмети, които преподават на класа.
3. Организационни въпроси.

Неди Абрашева
Директор