“Empathic and Оpen School”

Spread the love

На 28.11.2023 в залата за тържества в ПГРЕ “Г.С.Раковски” се проведе среща за разпространение на дейностите по проект EOS “Empathic and Оpen School” след посещение в гр.Палермо, Италия от 23.10.2023 до 27.10.2023. РУО – Бургас е един от партньори на проекта, заедно с колеги от Франция, Испания, Белгия, Италия и Турция. На срещата присъстваха колеги от различни бургаски училища, които бяха запознати с целите на проекта, с участниците и с проведените срещи и посещения в училищата в гр.Палермо и работата с неправителствени организации, които работят с мрежа от училища за преодоляване на  проблеми като ранното напускане на училище, бягства, нередовно посещение на училище и провал в успеха. Гост на събитието бе и г-жа Слава Гиздова-Петкова, експерт в РУО – Бургас. Участниците в срещата споделиха свои идеи и мнения за решаване на тези проблеми. Очакваме през м.февруари 2024 в гр.Бургас колегите от другите страни, на които ще им представим нашата дейност в рамките на проекта. Ето и няколко снимки от събитието.