ПРИЗИВ

Spread the love

ПРИЗИВ

КЪМ ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ОТ ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ

 Скъпи ученици,

стартира инициативата „ЕКОзвезди“ за рециклиране на пластмасови бутилки и алуминиеви кенове. За целта до оградата при входа в двора на гимназията са поставени два жълти контейнера за разделно събиране.

Призоваваме ви да отделяте и изхвърляте в тях пластмасовите бутилки и алуминиевите кенове, за да бъдат извозени и рециклирани.

Помогнете да опазим природата по-чиста!