Срещу тормоза чрез „Форум-театър”

Spread the love

На 26.10.2023 г. пред ученици от Х и ХII клас на ПГРЕ „Г. С. Раковски” Мина Спасова – учител по философия и обучител по проект „The Future We Want” на програма Еразъм+ представи метода „Форум-театър”. Основател на този метод, наричан още „Театър на потиснатите”, е бразилският режисьор Аугусто Боал. През 60-те години на ХХ век той създава форма на
представление, при която се разиграва конкретна, предварително планирана и репетирана сцена, която отразява реален проблем, конфликт или неразрешена житейска ситуация. Във втората част от метода публиката с помощта на
водещия, наричан Жокер, има възможност да дискутира ситуацията и да предложи решения, като всеки може да опита да влезе в ролята на потърпевшия и да изиграе ситуацията като промени поведението на героя по удачен, според него начин. Форум-театърът предоставя на зрителите невероятния шанс да изпробват в безопасна среда различни модели на поведение в евентуални проблемни ситуации.
В ролята на актьори се изявиха ученици от IХ клас, които посещават курс по „Социална психология”, воден за първи път през тази година от госпожа Мишинова – заместник-директор и психолог. Момичетата с желание приеха предизвикателството и под вещото ръководство на госпожа Спасова само за няколко срещи създадоха сценария и изиграха пред публиката една типична ситуация на тормоз в клас, като успешно представиха различните роли: жертва и агресор, техните поддръжници и безразличните участници, които винаги са някъде наоколо. От публиката предложиха няколко варианта за преиграване на
различни сцени чрез промяна в поведението на жертвата, които обаче не доведоха до съществен обрат и решение. Най-неочаквано за публиката една малка стъпка на промяна в поведението на един от безразличните участници намали напрежението на конфликта и подсказа път за решение. Форум-театърът по един интерактивен начин и за кратко време помага да се осъзнае проблемът и да накара присъстващите да разпознаят чувствата на всички герои и да потърсят
нестандартни решения. Той е изключително прост и ефективен метод за промяна на нагласите и помага на учениците да станат по-емпатични, като ги учи да решават конфликтите си по конструктивен начин.
Благодарим на госпожа Катя Иванова и госпожа Виолета Тодорова –учители по философия и гражданско образование за съдействието и подкрепата за осъществяването на тази инициатива.
Поздравяваме и нашите актьори за смелостта им да излязат от зоната си на комфорт и за прекрасното им изпълнение.