Пореден успех!!!

Spread the love

Пореден успех и повод за гордост за ПГРЕ“Г.С.Раковски“ и преподавателския екип

Званието LabelFrancEducation, присъждано от Френското министерство на външните работи отново е присъдено на Профилирана гимназия за романски езици „Г.С.Раковски“ за отличното обучение и преподаване на френски език и на неезикови дисциплини на френски език.
Този знак е едно признание и заслужена награда за усилията и отговорната работа на целия преподавателски екип и ръководството на гимназията.
За подновяването на това звание неуморно и целенасочено работиха през изминалите няколко години г-жа Радостина Георгиева, г-жа Неди Абрашева и всички преподаватели по френски език и неезиковите дисциплини на френски език.
Благодарим и за съдействието и помощта на г-жа Дарина Костова – завеждащ Френския център към нашата гимназия.
Пожелаваме още много успехи и поводи за гордост на всички колеги, ученици и съмишленици!