РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

Spread the love

На 25 септември 2023 година ще се проведат родителски срещи за всички класове в ПГРЕ „Г. С. Раковски“ за запознаване с основните училищни документи и с изискванията на преподавателите по отделните учебни предмети за работа през годината.

Начало на срещите – 18:15 часа.

Място на срещите – класните стаи на съответните паралелки.

Вярваме, че всички родители ще уважат нашата покана.