Родителски срещи – 8 клас

Spread the love

Уважаеми родители,

Ръководството на Профилирана гимназия за романски езици „Г. С. Раковски“ – гр.Бургас кани родителите на учениците от 8.клас на среща с педагогическия екип, който ще работи във випуска през предстоящата учебна година. Срещите ще се проведат по следния график:

На 11.09.2023 г. (понеделник) с начален час 17:45 ч.  в залата за тържества на партерния етаж  за следните паралелки:

8а клас – профил „Предприемачески“ (с интензивно изучаване на Френски език)

8б клас – профил „Чужди езици“ (Френски език, Английски език)

8в клас – профил „Чужди езици“ (Френски език, Испански език)

На 11.09.2023 г. (понеделник) с начален час 18:15 ч.  в залата за тържества на партерния етаж за следните паралелки:

8г клас – профил „Предприемачески“ (с интензивно изучаване на Испански език)

8д клас – профил „Чужди езици“ (Испански език, Английски език)

8е клас – профил „Чужди езици“ (Испански език, Френски език)

На 11.09.2023 г. (понеделник) с начален час 18:00 ч.  в  стая 202 (втори етаж) за:

8ж клас – профил „Чужди езици“ (Италиански език, Английски език)

След общата среща в залата за тържества всеки класен ръководител ще проведе родителска среща за съответната паралелка, за да запознае родителите с изискванията за работа през учебната година и с текущи организационни въпроси в следните учебни стаи:

  1. А клас – 101 стая
  2. Б клас – 102 стая
  3. В клас – 104 стая
  4. Г клас – 106 стая
  5. Д клас – 108 стая
  6. Е клас – 112 стая
  7. Ж клас – 202 стая

Разчитаме на вашето участие и съдействие за една ползотворна и резултатна  учебна година.